Bảng đèn leg

Bảng đèn leg của Best Print có bảo hành cho quý khách, trong thời gian bảo hành lỡ có hư chỗ nào chúng tôi sẽ có mặt sửa chữa sớm cho khách. Bảng đèn leg không thấm nước, chống chịu nắng gió tốt, điện ổn định

Mã: BH10 Danh mục: