Card visit công ty

Card visit công ty sẽ luôn hiển thị những thông tin chung của công ty và thương hiệu công ty, khi cầm tấm name card công ty trên tay khách hàng sẽ dễ dàng tìm hiểu được những thông điệp quan trọng mà công ty muốn khách hàng hiểu rõ. Vì vậy hãy chọn thiết kế card visit công ty phải khác biệt, không được nhầm lẫn với bất kỳ loại danh thiếp nào khác

Mã: cvsct Danh mục: