Name card cho sale

Đã là nhân viên kinh doanh thì vấn đề đầu tiên và trước hết là bạn phải đi đặt thiết kế in ấn cho mình một bộ profile hoàn chỉnh, trong đó name card chính là bộ mặt của bạn. Bạn hãy thể hiện tất cả những gì bạn có trong đó và thông tin liên hệ của bạn còn lại hãy để khách hàng sẽ đánh giá bạn qua tấm danh thiếp mà họ nhận từ bạn.